Planter

Nyt skadedyr breder sig i vinterraps i Tyskland

Biologi og skadebillede for den sorte bladribbesnudebille ligner rapsjordlopper.