Jura

Hvilke regler gælder, når forvaltningen træffer afgørelser?

Læs her om love, bekendtgørelser, cirkulærer, domme og administrative afgørelser – hvad er det, og hvordan er rangordenen mellem dem?
Læs også om hvilke regler, der gælder, når der kommer nye regler mellem tidspunktet for en ansøgning og en afgørelse i 1. instans eller mellem tidspunktet for en afgørelse i 1. og 2. instans.