Økonomi og ledelse

SKATM-2016-19-03. Gaveafgift. Søn havde hævet penge på moderens bankkonto

Søn kunne ikke løfte bevisbyrden for, at det pengeløb, som han efter fuldmagt havde hævet på moderens bankkonto, også var tilgået moderen. Efter moderens død blev sønnen tilpligtet at betale gaveafgift af de hævede beløb.