Billede 1

Planter, Kvæg, Svin

Hvad får leverandører til biogasanlæg ud af at bytte deres gylle til afgasset gylle?