Natur og vandmiljø, Økonomi og ledelse

Ekstension og skat - boringsnære beskyttelsesområder

Kan hele ejendommen kræves afstået, hvis et indgreb i et BNBO-område efterlader en ubrugelig rest-ejendom?