Økonomi og ledelse

SKATM-2016-00-09. Lovliggørelse af aktionærlån

Lovforslag om ændring af selskabsloven sendt i høring. Et af forslagene vil lovliggøre aktionærlån. Herefter vil der være et paradoksalt misforhold mellem den selskabsretlige og skatteretlige behandling.