Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-08. Afslag på omgørelse af tilbagebetalt aktionærlån

En eneaktionær optog i 2016 et aktionærlån. Da revisor opdagede det, blev det i samme år tilbagebetalt. Tilbagebetalingen ønskedes omgjort, så selskabets fordring i stedet kunne udloddes skattefrit. Omgørelse kunne ikke tillades.