Planter, Kvæg

Få fuld virkning af gylle og kvælstof til majs

Placering af gylle og brug af nitrifikationshæmmer sikrer en god udnyttelse af gylle i majs.