Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-24. Momsfradrag ved opførelse af bygning

EU-domstolen fastslår med dommen, at en virksomhed, der opfører en bygning med henblik på salg, udfører en momspligtig aktivitet, som giver ret til momsfradrag for opførelsesomkostningerne, selv hvis salgsprisen ligger under kostpris.