Økonomi og ledelse

P 106-19 Tabt arbejdsfortjeneste - beregningsgrundlag - seneste lønindtægt - pension - elevløn

Bidrag til pensionsordning skal indregnes ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der umiddelbart før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.