Økonomi og ledelse

Husk arbejdssikkerhed når du svejser

Der er mange nødvendige foranstaltninger, man bør træffe, før svejsearbejdet går i gang. Der er især 3 punkter, man bør forholde sig til: personlige værnemidler, ventilation og uddannelse.