Økonomi og ledelse

SKATM-2018-11-08. Udtagning af aktiver fra virksomhedsordningen – afgørelser fra Landsskatteretten

LSR har truffet afgørelse om udtagning af aktiver fra virksomhedsordningen i 2 sager, hvor aktiverne uberettiget har indgået i virksomhedsordningen. Den ene sag vedrører udtagning af ejendom og den anden udtagning af ikke erhvervsmæssigt tilgodehavende