Planter

Effekt af anvendte bejdsemidler i vinterraps

Integral Pro har kun meget begrænset effekt mod rapsjordlopper. Lumiposa har væsentlig effekt mod kålfluelarver, men svingende effekt mod rapsjordlopper.