Økonomi og ledelse

SKATM-2016-00-01. Gunstig medarbejderaktieordning genindføres

I 2010 og 2011 blev de gunstige regler om gratisaktier og LL § 7H aktier afskaffet. Der er nu et lovforslag om genindførelse af 7H ordningerne i høring. Ændringen vil medføre, at medarbejderaktier først aktieindkomstbeskattes på afståelsestidspunktet.