Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-22. Indbyrdes aktionæraftale om overdragelse af værdifulde aktier for 1 kr.

4 aktionærer ejede hver sit holdingselskab, der igen ejede 25 % af det fælles driftselskab. Aktionærerne ville lave en aftale om afståelse af aktieposten for 1 kr. i tilfælde af en aktionærs død. LSR godkendte aftalen.