Økonomi og ledelse

SKATM-2022-11-17. Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2022

Kapitalafkastsatsen for 2022 er 0 pct. Rentekorrektionssatsen for 2022 er 3 pct.