Foderværdi i sorter af havre og vårbyg 2008

Udbyttet i foderenheder bør være en væsentlig parameter i sortsvalget, hvor der produceres hjemmeavlet korn til fodring af svin. Der er i 2008 betydelige forskelle i udbyttet målt i foderenheder pr. ha imellem sorter af både havre og vårbyg.