Planter, Øvrige dyr

Mulighed for erstatning for tab af kvælstof ved hygiejnisering af minkgylle

Kopenhagen Fur oplyser, at de har fået oplyst fra Fødevarestyrelsen, at minkavlere, der hygiejniserer minkgylle ved kalkning, kan søge om økonomisk kompensation for mistet kvælstof.