Økonomi og ledelse

SKATM-2010-11-04. Succession i opsparingsordning. Egne og succederede opsparinger. Hævning af opsparing

Personer, der både har egne opsparede overskud i virksomhedsordningen og opsparede overskud, hvori der er succederet, kan frit vælge om hævninger skal ske af egne opsparinger eller af de succederede opsparinger.

Analyse

27. august 2010

 Opdateret 27. august 2010