Økonomi og ledelse

SKATM-2024-14-02. Beskatning af opsparet overskud – ekstraordinær genoptagelse

Landsskatteretten finder, at Skattestyrelsen ekstraordinært kan genoptage 2012, som en direkte følge af, at deres afgørelser for 2009-2011 blev dømt ugyldige. Beskatningen af det opsparede overskud kunne således i stedet gennemføres i 2012.