Økonomi og ledelse

SKATM-2017-30-12. Tinglysningsafgift – virksomhedspant – ejerpantebrev

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at tinglysning af en ændring i et ejerpantebrev, der gav virksomhedspant, hvormed debitor/kreditor blev udskiftet, kunne ske uden betaling af variabel afgift.