Økonomi og ledelse

SKATM-2016-17-02. Indefrysning af ejendomsskatter. Forrentning af lånebeløbet i 2017

Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter udgør 1,24 % for 2017.