Kvæg

Beregning af fordøjeligheden i majshelsædsensilage og kolbemajs ud fra enzym-metoden (EFOS)