Planter, Økologi, Kvæg, Svin

Håndtering af husdyrgødning i marken – undgå tab af lattergas

Bliv klogere på hvad du skal være opmærksom på, når du tilfører husdyrgødning, for at mindske udledningen af lattergas.