Økonomi og ledelse

SKATM-2022-19-12 Ændring af passivpost 6-måneders frist i BAL § 27 stk. 2

Landsskatteretten finder, at 6-måneders fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2 også finder anvendelse på materialer, der er nødvendige for beregningen af gaveafgiften, herunder ved ændringer af passivpost.