Planter

Bekæmpelse af aksfusarium i hvede og triticale

Hvis en sprøjtning skal have en rimelig effekt, skal den udføres inden for de cirka otte dage, hvor hveden blomstrer.