Jura, Økonomi og ledelse

P 29-23: Sygedagpenge – Beskæftigelseskrav – Opgørelse af 8 ugers perioden og kravet om 74 timer

Principmeddelelsen fastslår, hvordan beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiver skal opgøres. I opgørelsen af 8 ugers perioden indgår perioder med ferie og sygdom, men i forhold til timekravet ses bort fra perioder med ferie og sygdom.