Økonomi og ledelse

SKATM-2018-28-05. Periodisering af betinget aftale om eftergivelse af gæld

Vestre Landsret stadfæster Landsskatterettens afgørelse om, at en akkord, hvor banken ved udløb havde ret til efterdividende ved konjunkturstigning, var suspensiv, hvorefter de skattemæssige konsekvenser tidligst indtraf ved udløb i 2017.