Økonomi og ledelse

SKATM-2017-29-01. Dødsbo skattepligtigt. Ejendom delvist udlagt, delvist solgt

Opgørelse af, om boets aktiver er over grænsen for skattepligt i DBSL § 6, sker ved salg efter et nettoprincip og ved udlodning efter et bruttoprincip. Boet var herefter skattepligtigt.