Bladgødning af vinterraps med flydende gødning kan ske over en forholdsvis lang periode fra midt i blomstringen frem til ca. 14 dage efter afblomstring, men der vil altid være en vis risiko for svidning af blomster og blade. Foto: Torkild Birkmose, SEGES.

Planter

Bladgødskning af vinterraps i blomstring

Med en økonomisk optimal kvælstofkvote kan det være interessant at tilføre en del af kvælstoffet som en bladgødskning i blomstringsfasen - eventuelt sammen med svampesprøjtningen.