Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-08. P/S. K/S. Beskatning af negativ fradragskonto opstået pga. ændring i selvskyldnerkaution

Hæftelsen i et K/S blev reduceret pga. K/S’ets nedbringelse af lån. Nedbringelsen af hæftelsen medførte, at fradragskontoen blev negativ. SKAT genbeskattede den negative fradragskonto. LSR afviste genbeskatning.