Økonomi og ledelse

SKATM-2019-29-02. Dødsbos indkomstår – Ekstraordinær genoptagelse ved praksisændring

Skæringsdagen i dødsboet er afgørende for, om genoptagelse kan ske ved praksisændring. Bo efter afdøde i 2008 med skæringsdag den 6. december 2009 kunne genoptages som følge af praksisændring om opgørelse af skattepligtsgrænsen i boer med fællesbo.