Økonomi og ledelse, Kvæg

Optimeringspris på grovfoder under stigende korn- og gødningspriser

Optimeringsprisen på grovfoder stiger med højere afgrødepriser. For 2022 er der beregnet en stigning på 28 hhv. 35 øre pr. FEN i konventionel majs og græs, og 47 hhv. 58 øre pr. FEN i økologisk majs og græs som samlet konsekvens af højere kornpriser og gødningspriser.