Økonomi og ledelse

SKATM-2022-22-04. Værdi af fri bil. Beskatningsgrundlag. Bil over 3 år på købstidspunktet

Klagerens selskab havde indgået købsoption med et leasingselskab om køb af bil efter udløb af leasingaftale mellem leasingselskabet og klagerens arbejdsgiver.
Landsskatteretten fandt, at beskatningsgrundlaget for fri bil skulle ansættes til bilens værdi i handel og vandel i stedet for købsprisen i henhold til købsoptionen.