Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-08. Ombygningsarbejde, fortolkningsbidrag og lovforarbejder

Hvornår et arbejde vedrørende en bygning skal medregnes som ombygningsarbejde og dermed i beregningsgrundlaget for 25 pct.-reglen, hvis bygningen sælges. Kunne ikke støtte ret på en passus i lovforarbejderne, som ikke var indarbejdet i momsbekg.