Økonomi og ledelse

SKATM-2018-29-01. Frist for boets krav om afsluttende ansættelse var overskredet

2 måneders fristen i dødsboskattelovens § 13, stk. 2, løber fra datoen for skifterettens afgørelse om boets udlevering. Krav om afsluttende ansættelse var indgivet for sent.