Sammenligning mellem tørstofbestemmelse på fuldfoderprøver

Ved Kvægbrugets Forsøgs Laboratorium og Eurofins November 2014.