Jura, Natur og vandmiljø

Er det muligt at opstille solceller på lavbundsjorde?

Der er mange holdninger til, hvor solcelleparker skal placeres i landskabet for at tage hensyn til både natur, miljø, herunder vandmiljø, landbrugsjord samt naboer. Et nyt hensyn er, om solceller kan etableres på kulstofrige lavbundsarealer.