Jura

”Gæsteprincippet” efter 3 domme fra Højesteret i 2022

Ledningsrettens gæsteprincip i lyset af 3 domme fra Højesteret, som ændrer retsstillingen markant til fordel for ledningsejerne.