Natur og vandmiljø

Udtagning af arealer med lav dyrkningsværdi kan være en gevinst for både naturen og din økonomi

I denne artikel giver vi nogle konkrete eksempler på arealer, hvor der kan være relevant at udtage et areal til naturformål, og hvilke økonomiske konsekvenser det kan have.