Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-44. Aktieudlån blev ikke anset for at have skattemæssige konsekvenser

Et udlån af aktier til en bank, der videreudlånte dem til det udstedende selskab, der solgte dem, og hvor banken tegnede nye aktier, der blev leveret til långiver, havde ingen skattemæssige konsekvenser for långiver, bank eller selskabet.