Økonomi og ledelse

SKATM-2018-21-03. Værdiansættelse af skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for 2019

Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.