Planter, Natur og vandmiljø

Lattergasudledning fra forsøg med destruktion af efterafgrøder

Nedvisning resulterede ikke i en øget lattergasudledning, hvorimod emissionen steg efter nedpløjning. Efter pløjning var der ikke forskel i lattergasudledningen på efterafgrøder der var nedvisnet forud for pløjning og efterafgrøder i vækst.