Planter, Natur og vandmiljø

Hvordan påvirker destruktionsmetoden lattergasudledningen fra efterafgrøder?

SEGES Innovation undersøger i et forsøg med destruktion af efterafgrøder, hvor udledningen af lattergas måles både før og efter destruktion, hvordan nedvisning før pløjning påvirker lattergasudledningen i forskellige efterafgrødearter.