Natur og vandmiljø, Økonomi og ledelse

Biodiversitet: Måling af indsatser på ejendomsniveau

Hvordan planlægger og målsætter landbruget sin bæredygtighed inden for biodiversitet og indsatser for at bremse tabet af biodiversitet? For at kunne svare på det spørgsmål er der behov for at udvikle retvisende metoder.