Planter

Overraskende udvikling af herbicidresistens hos enårig rapgræs

Som et af de første steder i verden er der i Danmark fundet udbredt herbicidresistens hos enårig rapgræs under markforhold. Det er nødvendigt at sætte ind med IPM-tiltag for at bevare muligheden for kemisk bekæmpelse i fremtiden.