Natur og vandmiljø

Ingen eller kun begrænset effekt af målretning af efterafgrøder

Den nuværende ordning med målretning af efterafgrøder mod arealer, hvor de har størst effekt, giver større ulemper end fordele for landmanden, på grund af manglende muligheder for at omplacere efterafgrøder mellem ID15-områder frem til etableringstidspunktet.