Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-53. Sambeskatning. Ny bekendtgørelse

Bekendtgørelsen beskriver, hvilke oplysninger der i relation til sambeskatninger skal indsendes til SKAT om administrationsselskab, sambeskatningskreds, skattepligtig indkomst før fremførsel og fordeling af underskud osv.