Økonomi og ledelse

SKATM-2021-00-07. Skattefrihed for visse arbejdsgiverbetalte gavekort, covid-19-test m.v. og af tilbagebetalt covid-19-støtte

De pågældende skattefritagelser beskrives nærmere, herunder hvad de betyder for arbejdsgiver.