Fugtmodel for majsøjeplet i Crop manager

Antal risikoperioder kan nu følges. Det er ikke fastlagt, hvor mange perioder der udløser en bekæmpelse.