Økonomi og ledelse

SKATM-2022-30-02. Moms på ekspropriationserstatninger – mulighed for genoptagelser

Landsskatteretten afgjorde i 2020, at ekspropriationserstatninger ikke kunne være momspligtige før 1. januar 2020. Skattestyrelsen har udsendt styresignal med mulighed for ekstraordinær genoptagelse af forkert afregnet moms på ekspropriationserstatninger.